1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Структура системи екологічного моніторингу на базі ймовірнісної моделі локального забруднення атмосфери

Структура системи екологічного моніторингу на базі ймовірнісної моделі локального забруднення атмосфери

І.К. Васильєва, А.С. Нечаусов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто підхід до створення автоматизованої геоінформаційної системи, що забезпечує моніторинг фактичного стану забруднення атмосферного повітря, прогноз рівня концентрації забруднюючих речовин та надання рекомендацій для поліпшення екологічного становища. Запропоновано багатокомпонентна імовірнісна модель для розрахунку концентрації забруднюючих речовин в атмосфері на основі нормального розподілу та SL-розподілу Джонсона. Наведено методику оцінки параметрів моделі, що дозволяє отримати залежності оцінюваних параметрів від вхідних змінних, які істотно впливають на характер розсіювання домішок в атмосфері.


Ключові слова: екологічний моніторинг, забруднення атмосфери, імовірнісна модель