1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(37)'2004
  5. Підходи до моделювання процесів управління економічних систем

Підходи до моделювання процесів управління економічних систем

Ю.О. Акімова
Системи обробки інформації. — 2004. — № 9(37). С. 231-234.
Тематика статті: Загальні питання
УДК 664.642
Мова статті: українська


Анотація: Проведений аналіз підходів до моделювання процесів управління економічних систем показав, що найбільш адекватним математичним апаратом для врахування усього комплексу невизначеностей при дослідженні економічної системи, а саме при розв’язанні задач формалізації функціонування банківської установи з точки зору ведення нею інвестиційної діяльності, є використання методів теорії нечітких множин.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Акімова Ю.О. Підходи до моделювання процесів управління економічних систем. Системи обробки інформації. 2004. № 9(37). С. 231-234.