1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(46)'2016
  5. Адаптація пристроїв та алгоритмів вторинної обробки радіолокаційної інформації

Адаптація пристроїв та алгоритмів вторинної обробки радіолокаційної інформації

А.В. Челпанов, С.О. Карпейчик, О.Ю. Прядко, В.М. Решетнік
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: При вирішені завдань вторинної обробки радіолокаційної інформації за даними РЛС вид маневру, який здійснює ціль, як правило, невідомий. Тому важливе практичне значення має синтез адаптивних алгоритмів траєкторної фільтрації. У статті розглядається можливість підвищення ефективності супроводження цілей за рахунок адаптивної корекції значень кореляційної матриці помилок вимірювань, а також оцінок параметрів траєкторії цілі, що маневрує. Запропонована структурна схема пристрою, що реалізує адаптивний алгоритм вторинної обробки радіолокаційної інформації. Алгоритм обробки інформації включає процедури своєчасного виявлення маневру цілі та оцінювання його інтенсивності.


Ключові слова: радіолокаційна інформація, помилки вимірювання, фільтр Калмана, маневр цілі, адаптивний алгоритм, кореляційна матриця
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Адаптація пристроїв та алгоритмів вторинної обробки радіолокаційної інформації / А.В. Челпанов, С.О. Карпейчик, О.Ю. Прядко, В.М. Решетнік  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 1(46). – С. 85-88.