1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(46)'2016
  5. Метод таксономія-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

Метод таксономія-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

І.С. Романченко, М.М. Потьомкін
УДК 519.863
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Наведено метод таксономії та результати його аналізу. Показано, що основним недоліком цього методу є ефект компенсації, коли малі значення одного з показників можуть бути компенсовані великим значенням деякого іншого. Усунення цього недоліку в рамках самого методу є проблематичним. Однак його основна ідея щодо порівняння альтернатив відносно найкращої точки, а також ідея методу VIKOR щодо зменшення впливу компенсації можуть бути покладені в основу нового методу – таксономіяядро, призначеного для формування ядра, яке буде містити або одну найкращу альтернативу, або декілька непорівнянних альтернатив, найбільш перспективних для подальшого аналізу. Для нового методу наведені розрахункові залежності, а також правила порів-няння альтернатив, які забезпечують формування ядра. Можливість практичного використання методу таксономія-ядро показана на декількох прикладах. Порівняння результатів розрахунків за відомими та новим мето-дами свідчить, що використання методу таксономія-ядро в комбінації з іншими методами дозволяє підвищити обґрунтованість розроблюваних рекомендації або визначити перспективні альтернативи, які залишились поза увагою інших методів. Це дозволяє зробити висновок, що використання запропонованого методу таксономія-ядро може бути достатньо перспективним під час багатокритеріальної оптимізації складних об’єктів.
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізації, метод таксономії, метод формування ядра
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романченко І.С. Метод таксономія-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив / І.С. Романченко, М.М. Потьомкін  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 1(46). – С. 99-102.