1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(46)'2016
  5. Підхід до оцінювання вразливості стеганографічного канала на основі усіченого перетворення Фур’є в полі Галуа до атаки «за відомою математичною моделлю»

Підхід до оцінювання вразливості стеганографічного канала на основі усіченого перетворення Фур’є в полі Галуа до атаки «за відомою математичною моделлю»

І.В. Рубан, С.В. Дуденко, А.О. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті наведено результати аналізу уразливості мережевого стеганографічного каналу до атаки «за відомою математичної моделлю». Проведено порівняння розподілів значень ISN при управлінні їх генерацією операційної та стеганографічної системами. Запропоновано використання усіченого перетворення Фур'є в полі Галуа для придбання рівномірного характеру розподілу початкових номерів послідовності (ISN), що генеруються стеганографічної системою.


Ключові слова: мережева стеганографія, усічене перетворення Фур’є в полі Галуа, початковий номер послідовності