1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(22)'2016
  5. Метод MOORA-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

Метод MOORA-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

І.С. Романченко, М.М. Потьомкін
УДК 519.863
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Наведено метод MOORA та результати його аналізу. Показано, що цьому методу притаманні недоліки, усунення яких пов’язане з необхідністю його суттєвого його переопрацювання. Однак основна ідея щодо порівняння альтернатив за двома критеріями може бути покладена в основу нового методу – MOORAядро, призначеного для формування ядра, яке буде містити або одну найкращу альтернативу, або декілька непорівнянних альтернатив, найбільш перспективних для подальшого аналізу. Для нового методу наведені розрахункові залежності, а також правила порівняння альтернатив, які забезпечують формування ядра. Можливість практичного використання методу MOORA-ядро показана на декількох прикладах. Порівняння результатів розрахунків за відомими та новим методами свідчить, що використання методу MOORA-ядро в комбінації з іншими методами дозволяє підвищити обґрунтованість розроблюваних рекомендації або визначити перспективні альтернативи, які залишились поза увагою інших методів. Це дозволяє зробити висновок, що використання запропонованого методу MOORA-ядро може бути достатньо перспективним під час багатокритеріальної оптимізації складних об’єктів.
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізації; метод MOORA; метод формування ядра
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романченко І.С. Метод MOORA-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив / І.С. Романченко, М.М. Потьомкін  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 1(22). – С. 91-95.