1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(22)'2016
  5. Аналіз завадостійкості доплерівського вимірювача з автоматичним регулюванням смуги пропускання вузькосмугового фільтра

Аналіз завадостійкості доплерівського вимірювача з автоматичним регулюванням смуги пропускання вузькосмугового фільтра

В.В. Печенін, К.О. Щербина, М.А. Вонсович, Ю.В. С'єдіна, К.П. Мсаллам
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі запропоновано та проаналізовано метод поліпшення завадостійкості, який реалізовано на основі слідкуючого доплерівського вимірювача з автоматичним регулюванням смуги пропускання вузькосмугового фільтра, включеного в тракт слідкуючої зворотного зв'язку керованого гетеродина. Отримані конкретні розрахункові величини для енергетичного виграшу слідкуючого вимірювача з фіксованою смугою вузькосмугового фільтра і смугою, яка перебудовується порівняно з широкосмуговим неслідкуючим вимірником, реалізованим на основі частотоміра-лічильника нулів.


Ключові слова: слідкуюча система, флуктуації, автогенератор, частота, фаза