1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(22)'2016
  5. Підвіщення точності визначення параметрів коротких багаточастотних сигналів методами лінійної алгебри

Підвіщення точності визначення параметрів коротких багаточастотних сигналів методами лінійної алгебри

О.А. Білокуров, О.І. Вотяков, Г.Г. Писарьонок
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається завдання визначення кількості і номіналів частот складних сигналів, яка відрізняється від відомих використанням методів вирішення систем лінійних рівнянь алгебри. Для підвищення точності вирішення рівнянь, використовуваних при обробці багаточастотних сигналів, в умовах, коли аналізований сигнал має малу тривалість, пропонується використання перетворення зважування.


Ключові слова: багаточастотні сигнали, цифрова обробка, система лінійних рівнянь алгебри, метод найменших квадратів