1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(22)'2010
  5. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЙМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ НАЗЕМНОЇ РУХОМОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСУ РЕБ

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЙМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ НАЗЕМНОЇ РУХОМОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСУ РЕБ

Ю.А. Олійник, Г.М. Тіхонов, Я.М. Кожушко
Анотації на мовах:

У статті розглянуті моделі застосування наземної рухомої системи, як елемента комплексу РЕБ. За допомогою ланцюгів Маркова й рівнянь Колмогорова отримані функції залежності розглянутих станів від часу застосування та експлуатації наземної рухомої системи. Проаналізовано розходження в дослідженні відновлюваної та невідновлюваної наземної рухомої системи. Показано можливість поетапного дослідження наземної рухомої системи при зміні умов застосування та експлуатації.
Ключові слова: Наземна рухома система, імовірність стану, інтенсивність переходу