1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(22)'2010
  5. Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача

Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача

М. Д. Рисаков, І. В. Тітов, С. А. Макаров
УДК 621.396.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті пропонується впровадження в посадковий радіолокатор (ПРЛ) цифрових методів допплерівської фільтрації, виявлення, обробки й відображення відбитих цілями імпульсів, з метою підвищення коефіцієнта придушення пасивних завад і точності виміру координат. Розроблена методика розрахунку часових параметрів сигналу зондування для адаптивного настроювання когерентного накопичувача (КН) посадкового радіолокатору з метою забезпечення накопичення відбитих імпульсів у фільтрах з мінімальним накопиченням відбиттів від пасивних завад.
Ключові слова: посадковий радіолокатор, злітно-посадочна смуга (ЗПС), група керівництва польотами (ГрКП), керівник зони посадки (КрЗП), радіолокаційна система посадки (РСП), цифрова обробка сигналів (ЦОС), радіолокаційна інформація (РЛІ), когерентний накопичувач, допплерівський фільтр (ДФ), амплітудно-фазова характеристика (АФХ), амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), адаптивний когерентний накопичувач (АКН)
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рисаков М. Д. Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача / М. Д. Рисаков, І. В. Тітов, С. А. Макаров  // Системи озброєння і військова техніка. — 2010. — № 2. — С. 143-148.