1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОСТУПІНЧАСТОГО V-ОБРАЗНОГО УПРАВЛІННЯ ЧАСТОТОЮ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАГАТОСТУПІНЧАСТОГО V-ОБРАЗНОГО УПРАВЛІННЯ ЧАСТОТОЮ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

С.В. Тітов, О.В. Тітова
Анотації на мовах:


Анотация: Проводиться короткий огляд методів фокусування електромагнітного випромінювання радіотехнічними системами на основі взаємоузгодженого просторово-амплітудно-фазово-частотного управління випромінюваними сигналами. Розглянуто метод формування послідовностей сфокусованих просторово-часових імпульсів при використанні багатоступеневого V-образного закону розподілення несучих частот в багатопозиційній системі випромінювачів. Проведено аналіз параметрів отриманих послідовностей сфокусованих радіоімпульсів і можливостей зміни їх скважності.


Ключові слова: електромагнітне випромінювання, радіотехнічні системи, просторово-часовий імпульс, багатопозиційна система випромінювачів, скважність, фокусування