1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. ВИБІР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПЛІС: МЕТОДИКА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ

ВИБІР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПЛІС: МЕТОДИКА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Я.А. Чуйков, В.С. Харченко, А.Є. Перепелицин
Анотації на мовах:

Пропонується методика та інструментальний засіб для раціонального вибору кристала з урахуванням вимог до енергоефективності конкретних проектів. Об'єктом дослідження є технічні характеристики елементної бази FPGA. Аналізуються архітектурні особливості кристалів, їх класифікація за типом зберігання конфігурації даних, методи зниження енергоспоживання FPGA. На основі проведеного аналізу розроблена методика та інструментальний засіб вибору кристалів з урахуванням вимог до проекту.
Ключові слова: енергоспоживання, системи підтримки прийняття рішень, енергоефективність, FPGA