1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Дослідження автоматизованої кластеризації з використанням вейвлет-перетворення

Дослідження автоматизованої кластеризації з використанням вейвлет-перетворення

Г.Ю. Щербакова, В.Н. Крилов, Р.О. Писаренко, О.В. Логвінов
Анотації на мовах:

Запропонований метод кластеризації при обробці даних, який дозволяє визначити діапазони зміни координат центрів кластерів з використанням вейвлет-перетворення. Метод може бути використаний при виборі параметрів класифікатора з урахуванням потрібного рівня достовірності в автоматизованих системах обробки даних. При дослідженні методу визначені діапазони зміни координат центрів кластера для тестових даних.
Ключові слова: класифікація, кластеризація, вейвлет-перетворення, автоматизовані системи, обробка даних, мультістартова оптимізація, діапазон