1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Мажорантно-суперпозиційний алгоритм генерації випадкової величини, що має робастний розподіл солітона

Мажорантно-суперпозиційний алгоритм генерації випадкової величини, що має робастний розподіл солітона

О.С. Вамболь
Анотації на мовах:

У статті запропоновано мажорантно-суперпозиційний алгоритм генерації дискретної випадкової величини, що має робастний розподіл солітона, що суміщає в собі метод суперпозиції, мажорантний метод виключення, метод зворотного перетворення і стандартний алгоритм генерації дискретної випадкової величини. У порівнянні зі стандартним алгоритмом пропонований алгоритм має перевагу щодо продуктивності. Мажорантно-суперпозиційний алгоритм може бути використаний в програмній реалізації кодера кодів LT.
Ключові слова: мажорантно-суперпозиційний алгоритм, робастний розподіл солітона, фонтанні коди, коди LT, генерація випадкових величин, підвищення продуктивності