1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. ЦЕНТРАЛІЗОВАНА Й ІЄРАРХІЧНА КРОС-РІВНЕВА МАРШРУТИЗАЦІЯ В WIMAX MESH-МЕРЕЖАХ: АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА Й ІЄРАРХІЧНА КРОС-РІВНЕВА МАРШРУТИЗАЦІЯ В WIMAX MESH-МЕРЕЖАХ: АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ

О.Ю. Євсєєва, Е.М. Аль-Аззаві
Анотації на мовах:

WiMax mesh-мережі побудовані на основі часового розділення множинного доступу до загального частотного ресурсу. Успіх доставки трафіку у такому випадку залежить від наявності відповідної кількості часових слотів у кожному каналі уздовж всього маршруту доведення. Це обумовлює проблему крос-рівневої маршрутизації як задачі оптимального розподілу слотів між mesh-станціями, яка може бути розв'язана за допомогою математичної моделі в просторі станів. З метою підвищення масштабованості базова модель була вдосконалена й її ієрархічний модіфікація запропонована. Результати моделювання продемонстрували багатошляховий характер доведення з мінімальною кількістю використаних слотів, збалансоване використання буферних та канальних ресурсів, можливість зменьшення розмірності задачі в десяткі або сотні разів за умові ієрархічного підходу.
Ключові слова: бездротові mesh-мережі, моделі в просторі станів, крос-рівнева маршрутизація, оптимальний розподіл слотів