1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. МЕТОДИКА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТНИХ РЕСУРСІВ У МЕРЕЖАХ LTE ТА WIMAX У ФОРМІ ЗАДАЧ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

МЕТОДИКА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТНИХ РЕСУРСІВ У МЕРЕЖАХ LTE ТА WIMAX У ФОРМІ ЗАДАЧ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

О.В. Лемешко, A.M. Аль-Дулаймі, Х.Д. Аль-Джанабі
Анотації на мовах:

У статті запропонована методика представлення цілочисельних задач розподілу частотних ресурсів у мережах LTE та WiMAX у вигляді задач нелінійного програмування. Методика заснована на тому, що цілочисельність керуючих змінних, що відповідають за порядок розподілу частотного ресурсу в мережах LTE та WiMAX, забезпечується в ході виконання додатково накладених лінійних і нелінійних обмежень. Перехід від задач MINLP і MILP до розв’язання задач нелінійного програмування дозволяє істотно знизити обчислювальну складність при отриманні результуючих рішень щодо розподілу частотного ресурсу в мережах LTE та WiMAX. Це особливо важливо, так як ці задачі повинні розв’язуватися в масштабі реального часу з мінімальними вимогами до програмно-апаратного забезпечення LTE eNodeB або WiMAX Base Station в умовах постійного зростання числа користувачів.
Ключові слова: LTE, WiMAX, частотний ресурс, ресурсний блок, підканал, метод, оптимізація, нелінійне програмування