1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Організація обчислювальних процесів для заданої предметної області з використанням моделі кінцевих автоматів

Організація обчислювальних процесів для заданої предметної області з використанням моделі кінцевих автоматів

С.І. Чайніков, А.С. Солодовніков
Анотації на мовах:

Розглядається метод побудови граф-моделі предметної області для проектування архітектури програмних комплексів та організації обчислювальних процесів за допомогою моделі кінцевих автоматів. При описі методу робиться наголос на застосуванні моделі для відтворення структури майбутнього програмного комплексу, який формується з окремих програмних компонентів, що дозволяє оцінити структуру програмного продукту до початку розробки і забезпечити коректний зв'язок між програмними модулями. Також показані принципи побудови автоматної моделі, яка необхідна для визначення основних властивостей і поведінки підсистем програмного комплексу.
Ключові слова: граф-модель, предметна область, кінцевий автомат, програмний комплекс