1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Оцінка статистичного зв'язку між показниками частоти госпіталізації і територіальним розповсюдженням виразкової хвороби

Оцінка статистичного зв'язку між показниками частоти госпіталізації і територіальним розповсюдженням виразкової хвороби

В.Ю. Дубницький, І.Д. Дужий, С.В. Харченко, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:


Анотация: Визначено наявність статистичного зв’язку між показниками частоти госпіталізації і територіального розповсюдження виразкової хвороби. Джерелом даних для аналізу були відомості державної статистики про госпіталізацію хворих з діагнозом виразкової хвороби, ускладненої кровотечею, для різних рівнів адміністративно-територіального поділу України. Рівень статистичного зв’язку оцінювали методами непараметричної статистики. У роботі використані критерії Колмогорова-Смирнова, Крамера-Мізеса, Андерсона-Дарлінга, Шапіро-Уілка, Шапіро-Френсіса, Краскелла-Уоллеса, критерії для медіан Муда, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.


Ключові слова: виразкова хвороба, непараметрична статистика, критерії Колмогорова-Смирнова, КрамераМізеса, Андерсона-Дарлінга, Шапіро-Уілка, Шапіро-Френсіса, Краскелла-Уоллеса, критерії для медіан Муда, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена