1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИПЛАТ ЗА СТРАХОВИМИ ПОЛІСАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ DATA MINING

ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИПЛАТ ЗА СТРАХОВИМИ ПОЛІСАМИ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ DATA MINING

К.О. Базілевич, М.С. Мазорчук, А.А. Сухобрус
Анотації на мовах:

На ймовірність виплат за страховими полісами мають великий вплив соціально-економічні характеристики страхувальників. Для визначення значущих чинників і оцінювання ступеня впливу найчастіше використовують статистичні методи аналізу даних. Однак, останнім часом широке застосування отримали методи Data Mining (інтелектуального аналізу даних), які при великих обсягах інформації та складних взаємозв'язках дають більш точні оцінки. Для вирішення завдання оцінювання ймовірності страхових виплат в даній роботі пропонується використовувати логістичну регресію та байєсовський класифікатор. Для знаходження параметрів логістичної регресії пропонується використовувати різні методи залежно від виду вхідних даних.
Ключові слова: особисте страхування, оцінка ймовірності, логістична регресія, байєсовський класифікатор, метод оцінки шансів, метод максимальної вірогідності