1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Управління розподілом ресурсу у ієрархічній складській системі

Управління розподілом ресурсу у ієрархічній складській системі

В.В. Карпенко, Ямен Хазім
Анотації на мовах:

Розглянута задача розподілу багатономенклатурного ресурсу у припущенні, що його кількість обмежена. При цьому передбачається, що складська система зберігання ресурсів має ієрархічну структуру. Розроблений критерій якості розподілу ресурсу за елементами структури, який враховує затрати на зберігання нереалізованого ресурсу та втрати від дефіциту. Запропонована процедура розв’язання цієї задачі. Для вирішення проблеми високої розмірності використана процедура фазового укрупнення станів.
Ключові слова: багатономенклатурна задача управління запасами, розподілена складська система, висока розмірність, фазове укрупнення станів