1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Модель підсистеми автоматизованого формування оптимального складу нестандартної продукції в комплексній автоматизації виробництва

Модель підсистеми автоматизованого формування оптимального складу нестандартної продукції в комплексній автоматизації виробництва

С.С. Кочергіна
Анотації на мовах:

У статті формалізовано взаємодію підсистеми, що розробляється, з виробничим процесом і технічною підготовкою виробництва, а саме, в структуру процесу управління формуванням складу нестандартної продукції додана процедура оптимізації, що дозволить провідному конструкторові найкращим чином сформувати склад нестандартної продукції на підставі завантаженості виробництва і вимог замовника. Формалізовано уявлення взаємодії між процесами формування складу виробу, формування складу компонент повторного використання і процедурою оптимізації. Впровадження підсистеми, що розробляється, у виробництво дозволить встановити і стабілізувати оптимальну рівновагу між вимогами замовника і можливостями виробництва і прискорити процес постановки на виробництво нестандартної продукції.
Ключові слова: нестандартна продукція, формування складу, оптимізація, формалізація взаємодії