1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Розробка імітаційної моделі віртуального видавничо-поліграфічного підприємства

Розробка імітаційної моделі віртуального видавничо-поліграфічного підприємства

І.В. Романишена, Т.А. Колеснікова
Анотації на мовах:

Віртуальне видавничо-поліграфічне підприємство представляє особливий інтерес, як підприємство, яке дозволяє інтегрувати унікальний досвід, виробничі можливості і передові технологій ряду підприємств для деякого проекту, який вони не можуть виконати окремо. В даній роботі вивчено поняття «віртуальне підприємство» як нової форми побудови видавничого підприємства. Виконана побудова та аналіз імітаційної моделі заздалегідь відомого підприємства, проаналізовано отримані дані. За отриманими параметрами виконаний розрахунок ефективності роботи підприємства.
Ключові слова: віртуальне підприємство, система масового обслуговування, імітаційна модель, simulink