1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Використання вейвлет-перетворення для аналізу зображень газорозрядного випромінювання зразків води

Використання вейвлет-перетворення для аналізу зображень газорозрядного випромінювання зразків води

Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук, Ю.М. Харламова
Анотації на мовах:


Анотация: Робота присвячена питанням експериментальних методів дослідження біологічних властивостей води. Розглянуто існуючі проблеми теоретичного та експериментального дослідження властивостей води, показано ключове значення особливостей структури води для нормального функціонування живих істот. Оскільки класичні методи фізикохімічного аналізу не забезпечують можливості реалізації експериментальної оцінки специфічних біологічних властивостей води, то, у якості альтернативного способу, запропонований метод реєстрації зображень газорозрядного випромінювання рідиннофазних об’єктів в електромагнітному полі з подальшою програмною обробкою зображень на основі вейвлет-аналіза. Ефективність запропонованого методу апробовано на реальних вибірках даних для зразків дистильованої, водопровідної та природної води. Отримані результати вилучення специфічних параметрів зі структурних особливостей зображень газорозрядного випромінювання демонструють ефективність алгоритмів вейвлет-аналізу зображень випромінювання зразків води з різними біологічними властивостями.


Ключові слова: газорозрядне випромінювання, цифрова обробка зображень, вейвлет-аналіз