1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Інформаційна модель системи моніторингу локального забруднення атмосферного повітря

Інформаційна модель системи моніторингу локального забруднення атмосферного повітря

А.С. Нечаусов
Анотації на мовах:

Розроблено структуру інформаційної системи для оцінки та моделювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на основі багатокомпонентної ймовірнісної моделі розрахунку концентрації суміші, яка дозволяє врахувати просторове розташування і характеристики джерел забруднення, метеорологічні умови та рельєф місцевості. Інтеграційні можливості геоінформаційних систем дозволяють підключати в якості джерел зовнішніх даних для розрахунків і моделювання існуючі web-ресурси. У роботі наведено опис функціональних блоків системи і запропоновано оптимальний сценарій їх взаємодії.
Ключові слова: геоінформаційна система, моніторинг навколишнього середовища, забруднення атмосфери, імовірнісна модель, оцінка концентрації забруднюючих речовин