1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Погляди на вдосконалення освітньої діяльності

Погляди на вдосконалення освітньої діяльності

О.Б. Котов
Анотації на мовах:

У статті розглядаються підходи до вирішення проблеми задоволення ринків праці фахівцями і потреб, тих, хто навчається, в якісній освіті за рахунок побудови ефективної системи освіти, а саме і за рахунок модернізації елітної освіти, як складової системи освіти України.
Ключові слова: система освіти, елітна освіта, ефективність