1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Горизонтальна міждисциплінарна інтеграція при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності студентів

Горизонтальна міждисциплінарна інтеграція при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності студентів

В.А. Кірвас, П.Е. Ситнікова
Анотації на мовах:

У статті дається аналіз необхідності міждисциплінарної інтеграції (МДІ) в сучасній освіті, представляється досвід горизонтальній МДІ при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) студентів в гуманітарному університеті.
Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція, міжпредметні зв'язки, інформаційно-комунікаційна компетентність