1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Визначення провідної ролі загальнонавчальних навичок при навчанні іноземній мові учнів з нульовою мотивацією

Визначення провідної ролі загальнонавчальних навичок при навчанні іноземній мові учнів з нульовою мотивацією

О.А. Макогон, С.А. Новік, О.В. Аненкова
Анотації на мовах:

Коригування існуючих і створення нових методик викладання для учнів з нульовою мотивацією особливо актуальні та затребувані при вивченні іноземної мови в технічних вишах. Для визначення шляхів і засобів формування та підвищення навчальної мотивації в даній статті пропонується ввести поняття «мотиваційної градації». Розвиток загальнонавчальних навичок принесе успіхи, які виведуть учнів в режим стабільного навчання, а надалі й посприяють виникненню в них інтересу до предмету.
Ключові слова: мотиваційна градація, рівень володіння іноземною мовою, учні з нульовою мотивацією, загальнонавчальні навички