1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(45)'2016
  5. До питання забезпечення надійності радіоелектронної апаратури засобів озброєнь і військової техніки

До питання забезпечення надійності радіоелектронної апаратури засобів озброєнь і військової техніки

В.І. Азаренков
Анотації на мовах:

Розглянуто основні фактори, що забезпечують надійність розроблюваної і випускається промисловістю військової техніки. Викладено результати аналізу методів проектування конструкцій апаратури та оптимізації її параметрів з метою збільшення надійнисних характеристик. Запропоновано інший підхід до процесу проектування. Наведено аналіз ефективності системи випробувань на надійність і стійкість РЕА. Розглянуто питання нормативнометодичного та технічного забезпечення випробувань нової техніки і підготовки висококваліфікованих фахівців. Запропоновано створення випробувальних підрозділів для підприємств оборонного комплексу на основі вищих навчальних закладів, що мають статус дослідницьких установ.
Ключові слова: надійність, проектування, випробування, радіоелектронна апаратура, військова техніка