1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(45)'2016
  5. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОКАЗНИКОМ НОРМОВАНОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ КУЛЬБАКА-ЛЕЙБЛЕРА ТА ЙМОВІРНІСТЮ ПРАВИЛЬНОГО ВИЯВЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОКАЗНИКОМ НОРМОВАНОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ КУЛЬБАКА-ЛЕЙБЛЕРА ТА ЙМОВІРНІСТЮ ПРАВИЛЬНОГО ВИЯВЛЕННЯ

Л.Ф. Купченко, А.С. Риб’як, О.О. Гурін
Анотації на мовах:

Кількісною оцінкою ефективності процесу виявлення в оптико-електронних системах зазвичай виступає критерій ймовірності правильного виявлення. Однак цей критерій тісно пов’язаний з розв’язувальним правилом застосування обмежене математичними можливостями. Проведено порівняння введеного показника узгодженості оптимальної обробки сигналів - нормованої дивергенції Кульбака-Лейблера з показниками ймовірність виявлення. Вважають, що при появі нового критерію його якість слід розглядати по відношенню до імовірнісних критеріям. Цьому питанню присвячена ця стаття.
Ключові слова: дивергенція Кульбака-Лейблера, динамічна спектральна фільтрація, оптимальна обробка оптичних сигналів