1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(45)'2016
  5. Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування

Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування

Б. М. Ланецький, В. В. Лук’янчук, А. А. Артеменко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Наводяться результати порівняльного аналізу методів контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування: послідовного методу, методів одностороннього і двостороннього довірчих інтервалів, методу порівняння за точковими оцінками й середньоквадратичними відхиленнями, методів точкового оцінювання й рекомендації з їхнього застосування.
Ключові слова: імовірність безвідмовного увімкнення, імовірність безвідмовної роботи, експлуатація за технічним станом, метод оцінювання, складна технічна система багаторазового циклічного застосування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ланецький Б. М. Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування / Б. М. Ланецький, В. В. Лук’янчук, А. А. Артеменко  // Системи озброєння і військова техніка. — 2016. — № 1. — С. 163-167.