1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(45)'2016
  5. Оцінка ступеню радіаційного ураження шляхом прогнозування дозових навантажень за даними датчика боєздатності

Оцінка ступеню радіаційного ураження шляхом прогнозування дозових навантажень за даними датчика боєздатності

І.Ю. Чернявський, В.В. Марущенко, О.В. Матикін
Анотації на мовах:

У роботі аналізується методологічний апарат створення датчиків виявлення боєздатності підрозділів та частин у радіаційному відношенні. Оцінюється можливість оперативного прогнозування ступеню радіаційного ураження, для реалізації ситуаційного управління у системі військової дозиметрії.
Ключові слова: гамма-нейтронний потік проникаючої радіації, прогнозування дозового навантаження