1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Розробка системи формування цифрового ідентифікатора програмного забезпечення для захисту авторських прав

Розробка системи формування цифрового ідентифікатора програмного забезпечення для захисту авторських прав

В.В. Давидов, О.В. Мовчан, І.І. Сидоренко
Анотації на мовах:

Відмінною особливістю розробленої структури процесу формування цифрового ідентифікатора є використання формальних даних про комп'ютерних системах, на які встановлюється ліцензійне програмне забезпечення (ПЗ) в процесі формування ліцензійного цифрового ідентифікатора. Також авторами запропонований алгоритм функціонування системи і генерації ліцензійного ключа, адаптований до вхідних даних і можливих умов верифікації ПЗ.
Ключові слова: авторське право, ліцензійний ключ, цифровий ідентифікатор