1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. GERT-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ БЕЗПЕЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

GERT-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ БЕЗПЕЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кассем Халіфе, А.Е. Горюшкіна, В.М. Зміївська
Анотації на мовах:

Проведений аналіз життєвого циклу програмного забезпечення. Визначено, що одним з основних етапів, що впливають на безпеку програмного забезпечення, є його тестування. Розроблена GERT-модель процесу безпечного тестування програмного забезпечення. В ході моделювання розроблені і математично формалізовані типова і спрощена GERT-мережі алгоритму тестування програмного забезпечення. Знайдені еквівалентна W-функция і щільність розподілу вірогідності часу тестування програмного забезпечення. Модель може бути використана для дослідження основних етапів тестування ПО з метою зниження його уразливості і підвищення безпеки IT-проекта в цілому, а так само при розробці нових методів, алгоритмів і способів управління IT-проектами.
Ключові слова: безпечне тестування програмного забезпечення, GERT-модель, життєвий цикл програмного забезпечення, життєвий цикл бага