1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Методика побудови псевдопростих чисел

Методика побудови псевдопростих чисел

В.Я. Пєвнєв
Анотації на мовах:

Розглядається проблема побудови простих чисел. Пропонується новий підхід, який ґрунтується на побудові кандидатів на просте число. Для теоретичного обґрунтування даної методики формулюється дві теореми, на підставі яких проводиться пошук псевдопростих чисел. Представлені результати експериментів підтверджують ефективність запропонованої методики.
Ключові слова: прості числа, псевдопростие числа, прості множники