1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕТОДІВ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ НАГРІТИХ ЗОН РЕА

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕТОДІВ РЕГУЛЯРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ НАГРІТИХ ЗОН РЕА

А.М. Сінотін
Анотації на мовах:

Проведені аналітичні дослідження точності методу "багатьох точок" який використовується для експериментального визначення ефективної теплопровідності нагрітих зон РЕА і встановлено існування оптимальних умов проведення експериментів.
Ключові слова: ефективна теплопровідність, нагріта зона, анізотропія