1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Аналіз лінгвістичних характеристик структурних описів у розпізнаванні візуальних об’єктів

Аналіз лінгвістичних характеристик структурних описів у розпізнаванні візуальних об’єктів

М.М. Грідін, В.О. Гороховатський
Анотації на мовах:

Обговорюються питання зіставлення описів при розпізнаванні візуальних об’єктів у системах комп’ютерного зору. Запропоновано технологію структурного розпізнавання, яка базується на методі tf-idf, що застосовується в математичній лінгвістиці та інформаційному пошукові. У результаті виконано перетворення опису з множини характерних ознак зображення до вектору лінгвістичних характеристик, що значно знижує обчислювальні витрати. Представлені результати експериментів, що підтверджують працездатність і результативність методу.
Ключові слова: комп’ютерний зір, база зображень, структурне розпізнавання зображень, характерні ознаки, схема зважування tf-idf, векторний опис, міра подібності, релевантність