1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Семіотична модель для створення мультимодельної логічної структури знань

Семіотична модель для створення мультимодельної логічної структури знань

А.О. Мамедов
Анотації на мовах:

Викладаються питання застосування архітектури систем управління баз знань до існуючих формалізмів побудови моделей знань і методів автоматичного пошуку рішень. Описи базуються на формалізмі семіотичної моделі знань, який трактується як мультімодельна структура представлення знань.
Ключові слова: семиотична модель знань, моделі даних, підтримка прийняття рішень, програмна архітектура