1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Планування багатофакторного експерименту при раціональній організації тестування систем

Планування багатофакторного експерименту при раціональній організації тестування систем

Л.Г. Раскін, О.В. Сіра
Анотації на мовах:

Розв'язана задача відшукання гамильтонова шляху на повнодоступному графі повного факторного експерименту. Розглянуто варіант постановки задачі, коли якість маршруту визначається тільки числом змін рівня факторів. Аналізується можливість вирішення цього завдання методом гілок і меж. Показано, що цей метод не може бути використаний для вирішення завдання, в якому число факторів перевищує чотири. Запропоновано простий непереборний метод точного рішення сформульованої задачі. Розглянуто інші, більш складні варіанти цього завдання, що призводять до двухкрітеріальної схеми. При цьому для вирішення завдання запропонований Парето-підхід. Наводяться приклади.
Ключові слова: багатофакторний експеримент, повнодоступний граф, гамильтонов шлях, метод побудови оптимального маршруту, двохкритерійна оптимізація маршруту, Парето-множина рішень