1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Особливості синергетичного підходу при аналізі складних систем

Особливості синергетичного підходу при аналізі складних систем

Б.О. Лазуренко
Анотації на мовах:

Синергетичний підхід при аналізі складних систем дозволяє визначити її поведінку в умовах невизначеності. Досліджується сумісна дія багатьох підсистем, за результатами якої на макроскопічному рівні виникає нова структура та відповідне їй функціонування. При цьому увага приділяється побудові математичних моделей та явищ, структура яких ідентична для технічних і гуманітарних галузей. Створювані моделі мають якості притаманні само розвинутим, еволюціонуючим відкритим системам, що дозволяє здійснювати пошук ефективних шляхів регулювання з позицій синергетичного аналізу.
Ключові слова: синергетичний підхід, математична модель, нелінійна поведінка систем, невизначеність, складна система, самоорганізація системи