1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ІНТЕРФЕЙСУ INFINIBAND В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ОБЛАСТЮ ОБЧИСЛЕНЬ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО ІНТЕРФЕЙСУ INFINIBAND В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ З РОЗПОДІЛЕНОЮ ОБЛАСТЮ ОБЧИСЛЕНЬ

Г.Г. Швачич, О.Г. Холод, М.О. Ткач
Анотації на мовах:

Статтю присвячено дослідженню особливостей застосування мережевого інтерфейсу InfiniBand в багатопроцесорній обчислювальній системи при розв’язуванні задач, спрямованих на розширення області обчислень. Виявлено основні закономірності щодо часу розв’язування задачі в залежності від зміни області обчислень багатопроцесорної системи. Виведені основні аналітичні співвідношення, що визначають залежність часу розв’язку задачі від основних параметрів багатопроцесорної системи. Розглянуто варіант гіпотетичного комп'ютера з необмеженою пам'яттю і проведений його порівняльний аналіз з реальною багатопроцесорною системою.
Ключові слова: багатопроцесорна обчислювальна система, обчислювальні вузли, область обчислень багатопроцесорної системи, обчислювальні платформи