1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Моделювання епідемічного процесу виразкової хвороби з урахуванням чинників часу і рівня адміністративно-територіального поділу

Моделювання епідемічного процесу виразкової хвороби з урахуванням чинників часу і рівня адміністративно-територіального поділу

В.Ю. Дубницький, І.Д. Дужий, В.А. Смiянов, С.В. Харченко, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:


Анотация: Отримано емпіричні рівняння, що встановлюють зв'язок між кількістю госпіталізованих хворих з діагнозом виразкова хвороба, які припадають на 10000 чол. населення (рівнем захворюваності) і кількістю госпіталізованих хворих, які припадають на 1000 кв. км. (щільністю захворюваності) для різних рівнів адміністративно-територіального поділу України. Для вивчення впливу зміни щільності захворюваності на зміну рівня захворюваності для розглянутих одиниць адміністративно-територіального поділу визначено функцію еластичності і функцію миттєвого зростання (дивідіру). Запропоновано модель впливу просторово-хронологічних чинників на рівень захворюваності. Запропоновано моделі для прогнозування епідемічного процесу виразкової хвороби (виразкових кровотеч шлунку і дванадцятипалої кишки) з урахуванням чинників часу і рівня адміністративно-територіального розподілу. Методом ретроспективного прогнозування виконана перевірка якості запропонованих моделей. Показано, що якість прогнозування розвитку епідемічного процесу виразкової хвороби задовольняє потребам практики.


Ключові слова: виразкова хвороба, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, просторовохронологічні моделі, нелінійна регресія, прогнозування, звичайне експоненційне згладжування