1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Моделювання властивостей безвипалювальних глиновапняношлакових компопозитів, отриманих методом формування під тиском

Моделювання властивостей безвипалювальних глиновапняношлакових компопозитів, отриманих методом формування під тиском

О.Г. Вандоловський, О.А. Григоренко, О.Б. Деденьова
Системи обробки інформації. — 2016. — № 3(140). – С. 199-202.
УДК 691.41
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В роботі наведені результати розробки безвипалювальних будівельних матеріалів, отриманих методом напівсухого пресування. Вивчено вплив компонентів в’яжучого на основі шлаку, вапна та мікрокремнезему на границю міцності при стиску. Для отримання достовірної інформації про зміну міцності виробів в залежності від складу компонентів вапняно-кремнієвого модифікатора використовували повний факторний експеримент. В результаті обробки експериментальних даних отримано рівняння регресії, що характеризує залежність границі міцності при стиску у сухому стані глиновапняношлакових виробів від вмісту і співвідношення компонентів вапняно-кремнієвого модифікатора.
Ключові слова: глина, шлак, вапно, мікрокремнезем, рівняння регресії
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Вандоловський О.Г. Моделювання властивостей безвипалювальних глиновапняношлакових компопозитів, отриманих методом формування під тиском / О.Г. Вандоловський, О.А. Григоренко, О.Б. Деденьова  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 3(140). – С. 199-202.