1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Ризики в системах управління

Ризики в системах управління

Л.М. Віткін, О.Р. Ролько
Системи обробки інформації. — 2016. — № 3(140). – С. 203-208.
УДК 006.015.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті проаналізовано вимоги ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 стосовно аналізу ризиків. Організація повинна визначити свої ризики і вживати заходи реагування на них. Запропоновано практичні рекомендації виконання вимог на основі таких методів оцінювання ризиків: експертне оцінювання, регресійний аналіз, метод багатокритеріальної оптимізації.
Ключові слова: ризик, оцінка ризику, управління ризиком, ризикооріентований підхід, система управління
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Віткін Л.М. Ризики в системах управління / Л.М. Віткін, О.Р. Ролько  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 3(140). – С. 203-208.