1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Моделювання компонентів виробів з арболіту на основі костри льону

Моделювання компонентів виробів з арболіту на основі костри льону

І.Е. Казімагомедов, А.В. Лобанова, Ф.І. Казімагомедов
Анотації на мовах:

У роботі наведені результати ефективності використання мінеральних домішок для отримання арболітових конструкційно-теплоізоляційних стінових виробів з заповнювачем із костри льону, отриманих методом трамбування. Вивчено вплив шламу мокрої газоочистки виробництва феросиліцію на границі міцності при стиску та вигині. Для отримання достовірної інформації про міцність арболітових виробів на основі костри льону залежно від зміни кількості шламу мокрої газоочистки виробництва феросиліцію використовували повне математичне моделювання. В результаті обробки експериментальних даних отримано рівняння регресії, що характеризує залежність межі міцності при стисненні і вигині від змісту і співвідношення компонентів шламу мокрої газоочистки.
Ключові слова: арболіт, багаття льону, шлам, рівняння регресії