1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Математичні моделі організаційного управління складом виконавців комплексу робіт певної міри складності

Математичні моделі організаційного управління складом виконавців комплексу робіт певної міри складності

М.Л. Угрюмов, I.А. Гончар, Ю.Ю. Жебель, О.О. Лисенко
Анотації на мовах:

Стаття присвячена питанням моделювання організаційного управління командою проекту, яка розглядається як розподілена система окремих груп виконавців різної кваліфікації, поетапно фінансуються єдиним центром. Дослідження проводиться в одному випадку з позиції інтересів фінансуючого центру, в іншому – з позиції інтересів всіх операційних сторін, у третьому – з позиції інтересів тільки виконавців робіт. Отримані моделі централізованого, узгодженого і відкритого управління дозволяють сформувати ефективний склад команди проекту в умовах неповної інформованості про ступінь складності планованих робіт.
Ключові слова: персонал проекту, розподілена система, факторна модель, організаційне управління, централізоване, узгоджене і відкрите формування складу виконавців, математичне програмування, ієрархічна і безкоаліційні ігри