1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів

Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів

Г.Г. Швачич, С.Г. Семенов, Т.П. Карпова, В.В. Волнянський
Системи обробки інформації. — 2016. — № 3(140). С. 221-226.
УДК 681.3.012:621.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі розглянуті особливості розробки і використання багатопроцесорної обчислювальної системи з її математичним і програмним забезпеченням для моделювання режимів термічної обробки металевих заготівок. Запропоновано застосування сучасних багатопроцесорних обчислювальних комп’ютерних технологій для збільшенні швидкодії та продуктивності обчислень, що дає змогу ефективно керувати технологічними процесами. За допомогою спеціального програмного забезпечення багатопроцесорна система здатна задавати й контролювати необхідні температурні режими на всій площині перерізу зразка при нагріванні й витримці металу, а при необхідності може контролювати тепловий режим обробки сталі в інтервалі температур відпалювання. Багатопроцесорна обчислювальна система із спеціальним програмним забезпеченням включає математичні моделі у вигляді рівняння теплопровідності.


Ключові слова: математична модель, багатопроцесорна обчислювальна система, інформаційний двоспрямований інтерфейс, контроль температурного режиму металу
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Швачич Г.Г., Семенов С.Г., Карпова Т.П., Волнянський В.В. Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів. Системи обробки інформації. 2016. № 3(140). С. 221-226.