1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Експериментальні дослідження просторово-часової моделі інформаційного простору для процесу формування случайного сигналу з ознаками аварійності

Експериментальні дослідження просторово-часової моделі інформаційного простору для процесу формування случайного сигналу з ознаками аварійності

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
Анотації на мовах:

В ході експериментальних досліджень підтверджено достовірність результатів, отриманих в ході теоретичних досліджень: залежність електрофізичних параметрів випадкових хаотичних сигналів від геометричних фрактальних властивостей тривимірного фазового об’єму інформаційного простору; відповідність розгортки фазового портрета випадкового хаотичного сигналу моменту утворення дивного атрактора в об’ємі інформаційного простору та визначено умови формування аварійних ознак в позаштатних аварійних ситуаціях на енергооб'єктах, виходячи з того, що дивний атрактор може утворюватися для окремої характеристики параметра в строго визначеному інтервалі часу і залежить від зміни фрактальних розмірностей локальних інформаційних неоднорідностей об’єму інформаційного простору.
Ключові слова: випадковий хаотичний фрактальний сигнал, дивний атрактор, локальна інформаційна неоднорідність, фазовий портрет сигналу, фрактальна структура інформаційного об’єму