Математичне моделювання обтікання профілю

С.М. Порошин, О.В. Соловйов, П.Н. Солянік
Анотації на мовах:

Розглядається математична модель, що дозволяє отримати алгоритм і методику розрахунку аеродинамічних характеристик тонкого профілю в нестаціонарній нелінійній постановці завдання. Застосування моделі дозволяє визначити особливості фізики явищ і досліджуваних процесів, а також цілеспрямовано досліджувати процеси обтікання крил кінцевого розмаху.
Ключові слова: літальний апарат, профіль, модель