1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(23)'2016
  5. Розробка архітектури та алгоритму функціонування нейромережевої пам'яті з можливістю корекції результатів

Розробка архітектури та алгоритму функціонування нейромережевої пам'яті з можливістю корекції результатів

А.Ю. Заковоротний
Анотації на мовах:

На основі асоціативної пам'яті запропонована архітектура і алгоритм функціонування двонаправленої багатошарової дискретної нейромережевої асоціативної пам'яті з керуючими нейронами, яка здатна відновлювати по вхідній інформації, що подається на будь-який з двох її вхідних шарів нейронів, ланцюжки асоціацій та коригувати результати за допомогою керуючих нейронів.
Ключові слова: асоціативна пам'ять, багатошарова нейромережева асоціативна пам'ять з керуючими нейронами, ланцюжки асоціацій