1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(23)'2016
  5. Особливості академічної мобільності в контексті української вищої освіти

Особливості академічної мобільності в контексті української вищої освіти

Л.Б. Кубявка, М.А. Беліченко
Анотації на мовах:

В роботі розглянуто питання особливостей розвитку системи вищої освіти в контексті академічної мобільності. Були досліджені проекти академічної мобільності для спеціалістів повітряних сил вищих навчальних закладів. Виділені особливості цих проектів та показані їх вплив на хід та результати виконання. Намічено шляхи побудови систем управління програмами академічної мобільності в контексті української системи вищої освіти.
Ключові слова: проект, управління, академічна мобільність, Болонський процес